Salaman perusasiat

Voimakas sähköstaattinen purkaus on yksi kiehtovimmista ja näyttävimmistä luonnonilmiöistä.

Salamasuojausjärjestelmät vähentävät merkittävästi salamaniskujen aiheuttamien vahinkojen riskiä.

Palvelumme

Taumi Oy on luotettava kumppanisi SFS-EN 62305-3:n mukaisten salamasuojajärjestelmien suunnittelussa, rakentamisessa ja ylläpidossa.

Ilmasto muuttuu myös Suomessa, ja äärimmäiset sääolot, kuten ukkoset, yleistyvät. Vaikka salamaniskut rakennuksiin ovat harvinaisia, niillä on usein katastrofaalisia seurauksia, kuten tulipaloja tai sähkölaitteiden ja -järjestelmien ylijännitevaurioita. Ylijännitevahinkoja voi syntyä, vaikka salama ei iskisi välittömään läheisyyteen. Vaikka vakuutukset kattavat usein omaisuusvahingot, raha ei palauta perheesi kodista mahdollisesti menetettyjä muistoja.

Salamaniskun sattuessa ulkoinen salamasuojausjärjestelmä purkaa salamavirran turvallisesti maahan ja suojaa kotiasi tulipalolta. Ukkossuojajärjestelmät on suunniteltava ja asennettava uusimpien standardien mukaisesti. Luotettava salamasuojaus varmistetaan vain, jos ulkoinen salamasuojausjärjestelmä yhdistetään potentiaalintasausjärjestelmään ja ylijännitesuojalaitteisiin kattavaksi suojausjärjestelmäksi. Ylijännitesuojalaitteet estävät sähkölaitteita ja elektronisia järjestelmiä vahingoittumasta tai tuhoutumasta salamaniskun vaikutuksesta.

Taumi Oy on luotettava yhteistyökumppanisi kansainvälisen standardin SFS-EN 62305-3 mukaisten salamasuojausjärjestelmien suunnittelussa, asennuksessa, huollossa, validoinnissa ja sertifioinnissa. Salamasuojausjärjestelmät voidaan asentaa rakennusvaiheessa tai olemassa olevat rakennukset voidaan jälkiasentaa niillä.

Viime vuosikymmenen aikana tein tutkimustyötä energiamurrosta varten ja ymmärsin, että ilmastonmuutoksen hillitsemisen lisäksi meidän on myös sopeuduttava muuttuvaan ilmastoon suojellaksemme omaisuuttamme. Saksalaisena maahanmuuttajana olen hämmästynyt siitä, miten ukkosmyrskyjen voimakkuus on lisääntynyt viime vuosina koko Suomessa. Myös aurinkosähkömoduulien kasvava käyttö katoilla, jotka on kytketty suoraan rakennusten sisällä oleviin akkuihin tai sähköautojen latausasemiin, on altis salamavahingoille, joita vakuutukset eivät aina kata. Onneksi salamasuojajärjestelmät tarjoavat korkean turvallisuustason, kun ne suunnitellaan ja asennetaan kansainvälisten standardien mukaisesti. Tehtäväni VDE-sertifioituna salamasuojausasiantuntijana on auttaa asiakkaita suunnittelemaan ja rakentamaan salamasuojausjärjestelmiä rakennuksiin.

Markus Taumberger, CEO
Dipl.-Ing. Sähkötekniikka
VDE-sertifioitu salamasuojausasiantuntija