Salamasuojausjärjestelmät

Salamasuojajärjestelmän (LPS) tehtävänä on suojata rakenteita tulipalolta tai mekaaniselta tuhoutumiselta ja estää rakennuksissa olevien henkilöiden loukkaantuminen tai jopa kuolema. Yleinen salamasuojausjärjestelmä koostuu ulkoisesta salamasuojauksesta (salamasuojaus/maadoitus) ja sisäisestä salamasuojauksesta (ylijännitesuojaus).

Ulkoisen salamasuojausjärjestelmän toiminnot:

 • Suorien salamaniskujen torjunta ilmapäätteisen järjestelmän avulla.
 • Salamavirran turvallinen purkautuminen maahan alasjohdinjärjestelmän avulla.
 • Salamavirran jakaminen maahan maadoitusjärjestelmän avulla.

Sisäisen salamasuojausjärjestelmän toiminnot => Ylijännitteet – aliarvioitu riski.

 • Vaarallisten kipinöintien estäminen rakenteessa luomalla potentiaalintasaus tai pitämällä erotusetäisyys LPS:n komponenttien ja muiden sähköä johtavien elementtien välillä.
 • Salaman potentiaalintasaus
 • Salaman potentiaalintasaus vähentää salamavirtojen aiheuttamia potentiaalieroja. Tämä saavutetaan kytkemällä kaikki eristetyt sähköä johtavat laitoksen osat toisiinsa johtimien tai ylijännitesuojalaitteiden avulla.

Salamasuojausjärjestelmän osat

Standardin SFS-EN 62305 mukaan ukkossuojausjärjestelmä koostuu seuraavista osista:

 • Sieppausjärjestelmä
 • Alastulojohdot
 • Maadoitusjärjestelmä
 • Erotusetäisyydet
 • Salaman potentiaalintasaus
Salamasuojausjärjestelmän osat

LPS-luokat

LPS-luokat I, II, III ja IV määritellään rakennesääntöinä, jotka perustuvat vastaavaan salamasuojaustasoon (LPL). Kukin sarja sisältää tasosta riippuvia (esim. vierintäpallon säde, silmäkoko) ja tasosta riippumattomia rakennesääntöjä (esim. poikkileikkaukset, materiaalit).

Monimutkaisten data- ja tietotekniikkajärjestelmien pysyvän käytettävyyden varmistamiseksi myös suoran salamaniskun sattuessa tarvitaan lisätoimenpiteitä elektronisten laitteiden ja järjestelmien suojaamiseksi ylijännitteiltä.